[Klimaat = gezondheid]

De klimaatcrisis is de grootste gezondheidscrisis van onze tijd. Samen laten we het geluid van de zorg horen voor een gezonde toekomst voor iedereen.

Het moment dat het Parijse klimaatdoel van +1.5 °C buiten bereik raakt, komt steeds dichterbij. Dit heeft verregaande gevolgen, ook voor onze gezondheid. Met wereldwijde bosbranden, weer- en klimaatextremen, voedsel- en watertekorten, toegenomen luchtvervuiling en verspreiding van infectieziekten manifesteren de ecologische crises zich in wereldwijde gezondheidsschade en kosten zij mensenlevens. Daarmee vormen deze crises de grootste gezondheidsbedreiging van onze eeuw en verergeren zij wereldwijde en nationale gezondheidsongelijkheid. De grootste vervuilers en bewindspersonen blijven echter, tegen de vele oproepen van getroffen gemeenschappen en wetenschappers in, doorgaan met het financieren en faciliteren van nieuwe projecten waarmee ze de gezondheid van mensen en milieu schaden. IFMSA-NL en de Groene Zorg Alliantie roepen daarom op tot nationale en wereldwijde urgente klimaatactie om de gezondheid te beschermen.

Een groeiende beweging in de zorg slaat alarm. Zo schreven tweehonderd medische tijdschriften een oproep in 2021 om gezondheid te beschermen, temperatuurstijging te beperken en biodiversiteit te herstellen. Hiernaast riep the Lancet in code rood uit voor een gezonde toekomst om te waarschuwen voor de bedreiging van fossiele brandstoffen voor de menselijke gezondheid. De conclusie luidt dat klimaatverandering elke dimensie van gezondheid bedreigt.

Gezondheids- & Zorgblok

Als zorgprofessionals staan we op voor gezondheid! Met zo’n 500 mensen liepen we vorig jaar mee in de grootste Klimaatmars ooit, en we zien binnen en buiten de zorg een toenemend bewustzijn van de urgentie van klimaatactie voor gezondheid, maar er is nog veel te winnen. Daarom laten we ons ook dit jaar horen, op de Zuidas in Amsterdam. Op vrijdag 31 mei zullen we vanaf 14:00 uur aansluiten bij de mars. Dit zijn onze standpunten:

  1. Health in all policies: plaats gezondheid centraal in al het klimaat- en milieubeleid;
  2. Zet in op rechtvaardig klimaatbeleid: laat vervuilers betalen, investeer in gezondheid en bescherm kwetsbare groepen; verzeker reparatiegelden aan landen die vrijwel niets bijdroegen aan de klimaatcrisis, maar wel voor de kosten opdraaien
  3. Stop met de financiering van klimaat- en natuurverwoesting: vervang elke fossiele subsidie, financiering of investering voor een investering in een duurzamere, rechtvaardigere en gezondere wereld; stel een verbod op fossiele reclame in en stop het gebruik van fossiele brandstoffen uiterlijk in 2030

Via het formulier in de omschrijving kunt u zich aanmelden voor het gezondheids- en zorgblok:

  • Als organisatie: de naam en (indien gewenst) het logo van de organisatie wordt op het evenement en in de lopende promotie geplaatst; Ook indien u niet fysiek aanwezig kan zijn is het mogelijk om als organisatie te steunen.
  • Als individu: u ontvangt alle praktische informatie over het blok, zoals het verzamelpunt en ideeën voor aankleding.

Uiteraard stellen we het op prijs als u deze oproep zou willen delen met uw leden en collega’s.

Bij vragen en/of opmerkingen is organisatie bereikbaar via act4health@ifmsa.nl en info@groenezorgalliantie.nl. We kijken uit naar uw reactie!

Het Gezondheids- & Zorgblok wordt georganiseerd door IFMSA-NL en de Groene Zorg Alliantie. Op deze pagina zullen ook de organisaties geplaatst worden die het zorgblok steunen.