Help ons de zorg te vergroenen!

De Groene Zorg Alliantie is een stichting die steunt op de vrijwillige inzet van enthousiaste, hardwerkende, groene zorgprofessionals. Op deze manier hebben we al veel bereikt. Echter, onze ambities zijn groot. Een klein bedrag kan voor ons al een groot verschil maken.

De Groene Zorg Alliantie heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling’) status. Dit betekent dat de stichting geen belasting hoeft te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Het geld van donaties kan dus helemaal gebruikt worden voor het katalyseren van de vergroening van de zorg! Daarnaast kunnen donateurs zelf hun gift aan de Groene Zorg Alliantie aftrekken van de inkomstenbelasting.

Binnenkort volgt op deze pagina een digitaal donatie formulier. Wil je nu al zelf geld overmaken? Dat kan natuurlijk ook! Maakt een donatie over op IBAN: NL27 TRIO 0320 4644 66 ten name van Stichting Groene Zorg Alliantie.

Mocht je een vraag hebben met betrekking tot je donatie, stuur dan gerust een mailtje. Ook wanneer je graag een certificaat ontvangt kun je daarvoor contact met ons opnemen. 

Alvast enorm bedankt!