Elk jaar organiseert de Groene Zorg Alliantie 3 online netwerkbijeenkomsten voor onze achterban. Hier krijgen jullie alle updates uit de stuurgroep te horen. Elke keer hebben we een nieuw thema met interessante sprekers uit onze achterban. Daarnaast faciliteren we dialoog ruimte in de break-out sessies.