Op 6 december 2024 om 16:00 uur zal Wouter Hehenkamp zijn oratie houden in het kader van zijn leerstoel: ‘hoogleraar gynaecologie gericht op doelmatige en duurzame zorg’. De ceremonie zal plaatsvinden in de Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam (zie: Aula – Oude Lutherse Kerk). Voor degenen die het fenomeen niet kennen: bij een oratie aanvaard je officieel het ambt en vertel je in 45 minuten wat je visie is op het onderwerp waarin je hoogleraar bent geworden en wat je van plan bent in de jaren die volgen te gaan doen.

Individu versus collectief?
Oplopende kosten, toenemende vergrijzing en een hoge milieubelasting van het zorgsysteem maken dat de zorg op een andere manier ingericht zal moeten worden. In het belang van het collectief zullen we op een andere manier naar individuele keuzes van patiënt én zorgverlener moeten gaan kijken. Dat schuurt op sommige plaatsen, maar is een belangrijke stap richting een toekomst waar ook onze kinderen en toekomstige generaties een plek zullen kunnen behouden op deze aarde. Hehenkamp zal zijn visie op deze ingewikkelde kwestie bespreken en plaatsen in het spectrum van overige verduurzamingsmaatregelen binnen de zorg.

Iedereen is van harte welkom om dit live bij te wonen. Er zal ook een mogelijkheid zijn om dit digitaal te beluisteren. Te zijner tijd zal ik de link delen.

Over Wouter Hehenkamp:

Op 2 april 2024 ben ik benoemd als hoogleraar gynaecologie gericht op doelmatige en duurzame zorg aan de universiteit van Amsterdam. Sinds 2011 ben ik gynaecoloog in Amsterdam UMC. Ik specialiseerde me in minimaal invasive chirurgie op het gebied van de afwijkingen van de baarmoeder (myomen, adenomyose, niches). Ik doe ook veel wetenschappelijk onderzoek en begeleid promovendi op dit gebied.
Sinds 2019 ben ik me actief gaan inzetten voor duurzaamheid in de zorg. Ik ben voorzitter van de groene gynaecologen beweging ‘Gynae Goes Green’ en werk sinds dit jaar 1 dag per week voor het centrum voor duurzame zorg in Amsterdam UMC. We implementeren groene acties in het ziekenhuis, ik geef onderwijs over duurzaamheid aan geneeskunde studenten en ik doe onderzoek naar verduurzaming van de zorg.
Verduurzamen van de zorg is complex en uitgesproken multidisciplinair. Ik zet me in om relevante partijen met elkaar te verbinden en mijn medisch inhoudelijke steentje bij te dragen hierbij.