Webinar: Planetary Health across borders
Op 17 juni a.s. organiseert Zorg voor Klimaat in samenwerking met GEO een inspirerend webinar met de titel ‘Planetary Health over de Grenzen’. Met dit thema willen we ons richten op planetary health elders, wat is de invloed van klimaatverandering in andere landen, hoe wordt hiermee omgegaan en hoe kunnen wij hiervan leren? Drie boeiende sprekers zullen hun inzichten delen:
Arie Glas zal spreken over de situatie in Malawi en hoe klimaatverandering de gezondheid van de bevolking daar beinvloedt. Artsen zonder zal hun ervaringen met diverse projecten wereldwijd delen. Tenslotte zal waarschijnlijk een vertegenwoordiger van Friendship, een NGO die zich inzet voor duurzame ontwikkeling, vertellen over de uitkomsten van hun werk. Dit webinar is speciaal bedoeld voor zorgprofessionals, maar ook voor andere geinteresseerden in planetary health buiten Nederland. Aanmelden kan via de link (https://docs.google.com/forms/d/1gD-kLVlm8yyxe4TH9frIyRlXoDuTYdOMyNAT-H8wArM/viewform?edit_requested=true) of de QR code!

Voorvertoning van afbeelding