8 november 2023

Advisering wisselduur beademingsslangen anesthesietoestellen

Beschrijving initiatief

Is het mogelijk om de wisselduur van beademingsslangen op de anesthesietoestellen van het operatiecomplex te verlengen van 7 dagen naar 4 weken? Op basis van minimaal beschikbare evidence én het ontbreken van richtlijnen, concluderen de hygiëne infectie preventie en de afdelingen anesthesiologie van het Radboudumc en UMC Utrecht, dat het verantwoord is, met in achtneming van bestaande beheersmaatregelen, om de vervangingsfrequentie te verlengen van 7 dagen naar 4 weken.

Beoogde resultaten

Dit levert een aanzienlijke besparing van plastic afval op; besparing geschat op circa €20.000 en 700kg plastic per jaar. Tevens levert het tijdwinst op, omdat medewerkers één keer per maand deze handeling verrichten in plaats van één keer per week.
Ga naar de bovenkant