21 november 2023

Afval verminderen op het audiologisch centrum en afdelingen evenwicht, KNO en Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Beschrijving initiatief

Afvalaudit: In november 2022 deden we een afvalaudit om ons afval te kwantificeren (nulmeting) en inefficiënties te identificeren.

Tijdens deze audit verzamelden we al het afval dat we met onze vier afdelingen (AC/ENG/KNO/MKA) produceerden gedurende één week. Na elke werkdag kwamen we samen om alles te sorteren, te categoriseren en te wegen. 

Door inzicht te krijgen in onze afvalproductie, werken we aan afvalpreventie. Dit doen we door bewustwording te creëren, door te kijken naar elk type afval in het kader van de R-ladder (Reduse-Reuse-Recycle) en door het aanleveren van milieuvriendelijke alternatieven a.d.h.v. de levenscyclusanalyse (LCA) van een product. We brengen verbeteringen in de scheidingspraktijken door het huidige recyclage proces te optimaliseren en meer mogelijkheden te voorzien om te recycleren. 

Behaalde resultaten

18 verschillende mensen namen deel waardoor de bewustwording weer groeide én we hebben inzicht gekregen in onze (grootste) afvalstromen. Op de afdeling MKA hebben we de hoofdsteunkappen en plastic sleeves over de micromotors afgeschaft en in samenwerking met de Groene OK de nagelborstels. De blue wrap wordt nu ingezameld i.p.v. verbrandt bij het restafval en daar worden via PreZero stoelen van gemaakt. We hebben een handschoenencampagne gehouden en gekeken wanneer we wel en wanneer niet de behandeltafels moeten desinfecteren. In alle kantoorruimtes werden de afvalbakken weggehaald en in de behandelkamers sterk verminderd. We zijn de eerste polikliniek binnen het MUMC+ die ook in de behandelkamers plastic inzamelt om te recycleren. We spreken intern en extern partijen aan om hun bijdrage aan afvalproductie te verminderen, bv. digitale communicatie i.p.v. op papier of verminderen van verpakkingsmateriaal van leveranciers.

Beoogde resultaten

We willen samen met de CSA bekijken of blue wrap nog nodig is rond de steriele sets van KNO die op de polikliniek gebruikt worden in niet steriel gebied.

We werken aan een LCA van verschillende oortrechters.

Ga naar de bovenkant