2 mei 2024

Correct gebruik handschoenen toolkit

Diakonessenhuis GreenTeamDiakonessenhuis GreenTeam
voorzitter GreenTeam en adviseur wetenschap

Beschrijving initiatief

Toolbox Correct handschoen gebruik 

In het Diakonessenhuis Utrecht is het centrale GreenTeam in 2023 gestart met grootschalig aandacht vragen voor correct handschoen gebruik. We zijn officieel gestart in de week van de infectiepreventie (eind mei) 2023.

Het GreenTeam  heeft met de deskundige handhygiëne en infectiepreventie (HIP) scholingsvragen gemaakt en in scholingsmateriaal verwerkt. Om effectieve verandering in de gezondheidszorg te implementeren is een implementatie strategie met meerdere componenten nodig (zie ook het boek Implementatie Effectieve verbetering van de patiëntenzorg van Grol en Wensing). Daarom is een toolkit ontwikkeld die hieraan tegemoet komt. Toolkit is in de bijlage te vinden. 

1. scholingscomponenten die aansluiten bij verschillende leerstijlen (toolkit onderdeel nr. 2, 5, 7, 9, 13)

2. herhaalde communicatie voor het implementatie onderwerp (toolkit onderdeel nr. 1, 3, 10, 11, en enquete voor start project en intranet berichten)

3. waarborgen/ verankeren in zorgprocessen voor de toekomstige nieuwe medewerkers (duurzaamheid van implementatie) (toolkit onderdeel nr. 6, 7, 8)

4. Open sfeer om fouten bespreekbaar te maken en te leren van fouten incl. positieve bevestiging (toolkit onderdeel nr. 4, 5, 7, 12)

Behaalde resultaten

In eerste instantie is er een mail naar de teamhoofden en ‘groene ambassadeurs’ gestuurd met het verzoek om met de toolkit correct handschoen gebruik aan de slag te gaan op de afdeling. Dit was geen effectieve aanpak. De teamhoofden hebben het verzoek niet opgepakt en/of het verzoek is in de veelheid van mails/ verzoeken verloren gegaan. Op de twee afdelingen die veel handschoenen gebruikten én een actief afdeling Greenteam hadden, is de toolbox beter gebruikt/ ingezet. Hier was op basis van de inkoopcijfers niet-steriele handschoenen binnen 1 jaar een daling van 10-35% in het handschoen gebruik waar te nemen.

De nieuwe werkwijze van het centrale GreenTeam is nu om persoonlijk contact te leggen met een teamhoofd en het teamhoofd de impact van handschoengebruik toe te lichten (cijfers, afval, milieu impact), en het teamhoofd te vragen een greenteam op de afdeling te vormen. Het afdeling greenteam wordt vervolgens in een persoonlijk gesprek geïnspireerd door de projectgroep correct handschoen gebruik om met de toolbox op de afdeling aan de slag te gaan.  Effectiviteit van deze aanpak is nog niet bekend.

Beoogde resultaten

Op alle afdeling een daling van minimaal 15% in handschoen gebruik te realiseren

Ga naar de bovenkant