20 september 2023

Duurzaamheidsonderwijs voor de huisartsopleiding

Beschrijving initiatief

Het doel van dit project is om de huisartsen van de toekomst klaar te stomen voor hun rol in Planetary Health en Duurzame Huisartsenzorg.

Dit doen we door onderwijs te ontwikkelen en integraal in te bedden in alle acht Nederlandse huisartsopleidingen. Het project is een unieke samenwerking tussen huisartsen in opleiding, docenten, opleiders en inhoudelijke experts, en wordt geleid vanuit het LUMC.

Behaalde resultaten

Het onderwijs ontwikkelen we evidence-based. De afgelopen maanden heeft promovenda en huisarts in opleiding Eva Visser met collega’s een uitgebreide literatuurstudie verricht naar de stand van zaken rondom Planetary Health in medisch onderwijs. Dit resulteerde o.a. in een overzicht met eindtermen. Middels vragenlijsten aan huisartsen in opleiding, docenten, en opleiders vertaalden we deze eindtermen naar relevante eindtermen voor de Nederlandse huisartscontext. Deze deelden we in op kennis, vaardigheden en attitude op vier thema’s:

  1. De Planetary Health basics
  2. Lichamelijke en mentale aandoeningen als gevolg van de ecologische crisis
  3. Leefstijl en preventie in relatie tot Planetary Health
  4. Leiderschap en Beleid

Vanuit deze vier thema’s ontwikkelden we onderwijs, waarvan de eerste versies inmiddels op diverse instituten al zijn gepilot en geëvalueerd. De pilots zullen ook de komende periode onze focus hebben!

Ga naar de bovenkant