23 maart 2024

Format Duurzaamheidsideeën

GreenTeam OK OLVGGreenTeam OK OLVG
Green Team OK

Beschrijving initiatief

 

Dit is een gezamelijk initiatief van AVL en OLVG. 

Het format helpt om structuur en duidelijkheid te geven en alle stakeholders te betrekken waardoor projecten minder lang duren omdat ze overzichtelijker worden. 


In OLVG wordt het format nu nog alleen op OK gebruikt maar zal binnenkort ziekenhuis breed gepresenteerd worden. 

In
het AVL heet het een Go-No-Go formulier.
Het GO-NO GO-formulier is eigenlijk een beknopt projectstart-formulier. Het is onderdeel van de workflow waarin het hele proces van het hebben van een duurzaamheidsidee tot het implementeren ervan als een nieuwe werkwijze wordt vastgelegd.


Het proces verloopt momenteel als volgt:

1. Het GO-NO GO-formulier wordt door de indiener naar het centrale mailadres voor duurzaamheid gestuurd.

2. De coördinatoren beheren dit mailadres en pakken nieuwe meldingen op.

3. Het formulier wordt doorgestuurd naar relevante afdelingen voor input en advies.

4. Deze afdelingen vormen samen de Green Team Support (Infectiepreventie, Inkoop, Schoonmaak, Logistiek, Linnenkamer en soms anderen, zoals DSMH.)

5. Na ontvangst van alle reacties wordt bekeken of er goede grond is om het project te starten.

6. Vervolgens wordt een startoverleg gepland, een projectplan opgesteld en kan het project van start!

Behaalde resultaten

Het formulier is in ontwikkeling en kan desgewenst ook aangepast worden. De resultaten zijn niet zo zeer meer naar maar geven de GreenTeams hou vast in hun projecten die ze met de leidinggevende moeten overleggen.  

Beoogde resultaten

Dit geeft houvast en gaat de GreenTeams tijd schelen. 

Ga naar de bovenkant