21 september 2023

Geen disposable patiëntenjas cataractchirurgie

VGZVGZ
Beleidsadviseur Duurzaamheid
LinkedIn

Beschrijving initiatief

Het weglaten van de patiëntenjas resulteert in minder afval in de zorginstelling, minder gebruik van (schaarse) grondstoffen en minder CO2 uitstoot tijdens productie, transport en afvalverwerking.
Er is geen bewijs dat de patiëntenjas bijdraagt aan patiëntveiligheid of de kans op postoperatieve wondinfectie beïnvloedt. De uitstoot van een staaroperatie bedraagt 130 kg CO2.
Dat is net zoveel als een autorit van 900 km of de CO2 opname van 5 bomen in een jaar.

Kijk hier voor de complete infographic: FIT-initiatief - Geen disposable patiëntenjas cataractchirurgie (cooperatievgz.nl)

Behaalde resultaten

De initiatief verlaagt de CO2 uitstoot van een cataract operatie met 1,6 kg en voorkomt onnodig grondstofgebruik en verbranding van afval.

Ga naar de bovenkant