22 april 2024

Herbruikbare onderleggers in plaats van celstofmatten

Beschrijving initiatief

Jaarlijks worden er in het LUMC zo’n 250.000 wegwerp celstofmatten gebruikt, waarbij de verloskunde afdeling met zo’n 1000 matten per week bovenaan de gebruikerslijst staat, gevolgd door de Intensive Care (IC) en Maag Darm Lever (MDL) afdelingen. In het UMCG worden er zelfs zo’n 325.000 celstofmatten op jaarbasis gebruikt. In 2022 is er door middel van een subsidie van de gemeente Leiden gestart om toe te werken naar circulaire onderleggers in de gezondheidszorg. Na een studie over juist gebruik van celstofmatten, waarbij enkele interventies plaatsvonden, met als doel bewustwording en een afname van het gebruik, is het totale gebruik van de celstofmatten op de verloskunde afdeling in het LUMC afgenomen met ongeveer 20%. Maar naast reduce, is er mogelijk nog meer milieuwinst te behalen.

Behaalde resultaten

Een eerste studie (levenscyclusanalyse - LCA) laat zien dat het overstappen van de disposable celstofmat naar een reusable onderlegger leidt tot een lagere milieu-impact.

Beoogde resultaten

Deze herbruikbare onderleggers zijn echter nog niet in de praktijk getest. Vandaar dat er in samenwerking met het UMCG onderzoek wordt gedaan naar de tevredenheid onder medewerkers en patiënten, en informatie wordt ingewonnen over het verdere gebruik in de praktijk van de herbruikbare onderlegger. De verkregen cijfers worden vervolgens gebruikt in de LCA en het doel is om deze resultaten te publiceren in een wetenschappelijke publicatie, en verder nationaal een advies uit te brengen aan alle zorginstellingen die werken met disposable celstofmatten. De uiteindelijke resultaten worden in het najaar van 2024 verwacht.

 

Ga naar de bovenkant