22 september 2023

Intravitreale injecties (IVI) zonder overbodige materialen

VGZVGZ
Beleidsadviseur Duurzaamheid
LinkedIn

Beschrijving initiatief

Het aantal patiënten dat behandeld wordt voor macula oedeem middels Intravitreale injecties (IVI) neemt toe, tot meer 411.000 IVI’s in 2022. In het UMC Utrecht en Flevoziekenhuis is het gebruik van materialen bij deze operatie aanzienlijk teruggebracht door te onderzoeken welke materialen uit de standaard IVI set echt noodzakelijk zijn en welke niet. Per set kan hiermee de milieu-impact in beperkte mate worden verminderd, maar gezien het grote aantal van deze operaties is de totale potentiële impact van dit initiatief op CO2, afval en grondstoffengebruik aanzienlijk.

Bekijk hier de complete infographic: FIT-initiatief - Intravitreale injecties zonder overbodige materialen (cooperatievgz.nl)

Behaalde resultaten

Het weglaten van de niet noodzakelijke materialen uit de IVI set betekent een halvering van de hoeveelheid afval en grondstoffen (135,5 naar 66,5 gram) en CO2 (0,68 naar 0,36 kg). Door afvalscheiding en recycling kan extra CO2 reductie worden gerealiseerd zodat de totale CO2 reductie uit komt op 0,51 kg/set.

Ga naar de bovenkant