7 november 2023

Transitie (of businesscase): van disposable naar re-usable bloeddrukbanden

Beschrijving initiatief

Green Teams hebben de ambities om uiteindelijk geen afvalstoffen meer af te voeren, door over te stappen van disposable naar re-usable producten. Zo ook het Radboudumc: zij zijn overgestapt van single use bloeddrukbanden naar herbruikbare bloeddrukbanden.

Behaalde resultaten

Door over te stappen van single use naar herbruikbare bloeddrukbanden is het restafval in het Radbouwd UMC verminderd van 39.000 banden per jaar naar 1.500 banden per jaar. Dit zorgt voor een jaarlijkse vermindering van 2.812 kg. plastic afval.
Ga naar de bovenkant