28 februari 2024

Vernieuwend Transfusie Transport Koffer

Timothy SingowikromoTimothy Singowikromo
Projectmanager
LinkedIn

Beschrijving initiatief

Het idee om een vernieuwde Transfusie Transport Koffer te maken komt van Olga van der Loos - Stoffels, een Senior ICK verpleegkundige, kwaliteit en patiëntveiligheid met daarbij ambassadeur ICK T.a.v zorginnovaties, die graag een verbetering wilde zien in de manier waarop verpleegkundigen en zorgassistenten transfusieproducten efficiënt en veilig kunnen beheren. In samenwerking met studenten van de Hogeschool Rotterdam en Timothy Singowikromo van het Erasmus MC - Create4Care, een initiatief dat innovatie in de zorg stimuleert, leidde tot een succesvol ontwikkeltraject.

Dit traject resulteerde in de creatie van de vernieuwde Transfusie Transport Koffer. Deze koffer is specifiek ontworpen om het beheer van transfusieproducten te optimaliseren met als doel deze producten tijdig terug te brengen naar het Transfusie lab. Een bijzondere innovatie van de koffer is de ingebouwde timer in het deksel, die na 45 minuten afgaat als herinnering voor het personeel om de producten spoedig terug te sturen naar het Transfusie Laboratorium. Dit draagt bij aan een efficiënter gebruik van gedoneerde producten en bevordert de gezondheid van patiënten, waarmee het belang van innovatie en samenwerking binnen de zorgsector wordt benadrukt.

Behaalde resultaten

De pilotfase van de Transfusie Transport Koffer op de Intensive Care Kinderen (ICK) van het Sophia Kinderziekenhuis heeft nuttige feedback opgeleverd voor toekomstige aanpassingen in de werkprocessen. Het gebruik van een geïntegreerde timer heeft aangetoond dat er kansen liggen om zowel het bewustzijn onder verpleegkundigen te vergroten als de snelheid waarmee transfusieproducten worden teruggestuurd naar het laboratorium. Dit benadrukt de mogelijkheid om de inzet van donorproducten efficiënter te maken. De pilot heeft ook praktische aanbevelingen opgeleverd om het ziekenhuispersoneel te helpen hun werkdruk beter te beheren door duidelijke procedures voor het hanteren van transfusieproducten aan te bieden. Deze eerste ervaringen bieden waardevolle inzichten voor verdere ontwikkelingen en toepassingen, zowel binnen het Erasmus MC als daarbuiten.

Beoogde resultaten

Het project streeft naar het verhogen van de kwaliteit van de patiëntenzorg door een efficiënter en veiliger gebruik van transfusieproducten, zoals erytrocyten, trombocyten, en plasma. Het initiatief beoogt niet alleen de zorgpraktijken binnen het Sophia Kinderziekenhuis te verbeteren maar ook als inspiratie te dienen voor andere zorginstellingen. Door het optimaal benutten van gedoneerde bloedproducten, hoopt het project bij te dragen aan een brede verbetering van de zorgkwaliteit en het ondersteunen van duurzame zorgpraktijken.

De samenwerking tussen Create4Care (Timothy Singowikromo), Olga van der Loos – Stoffels (Senior ICK verpleegkundige, kwaliteit en patiëntveiligheid met daarbij ambassadeur ICK T.a.v zorginnovaties), en studenten van de Minor Zorgtechnologie en Industrieel Product Ontwerpen toont aan hoe co-creatie kan leiden tot zinvolle en praktische zorginnovaties. Door zorgprofessionals direct te betrekken en studenten te laten participeren, is een oplossing gecreëerd die direct ten goede komt aan zowel de patiënten als het zorgpersoneel.
Ga naar de bovenkant