Agenda

In de herfst van 2023 hebben we een uitvraag gedaan bij alle commissies en Green Teams. Daar kwam onder andere uit dat er behoefte is aan meer interactie, kruisbestuiving en kennisdeling. Omdat we een diverse groep zorgverleners zijn, zijn de behoeften van de verschillende groepen verschillend. Nu is de vraag: hoe gaan we dat doen? Dat willen we graag samen met jullie uitwerken op 7 februari.

Locatie

Online

Sprekers

Deze avond zijn jullie dat zelf! Je weet immers zelf het best waar je behoefte aan hebt.

Aanmelden

Alle commissies en Green Teams hebben een aanmeld link ontvangen per mail. Niet ontvangen? Laat het ons weten!

19:30

Opening

19:35

Updates vanuit de stuurgroep

19:45

Updates vanuit de achterban

20:00

Break-out sessies

In de break-out sessies gaan we in kleine groepjes interactief aan de slag om plannen te maken over hoe we als Groene Zorg Alliantie het meest effectief kunnen zorgen voor kruisbestuiving en kennisdeling.

20:50

Afsluiting en terugkoppeling