Minister Ernst Kuipers verwelkomt de Groene Zorg Alliantie aan tafel bij het #IntegraalZorgakkoord. ?

Voorzitter van de Groene Zorg Alliantie Evelyn Brakema benadrukte het belang van een #duurzamezorg in het akkoord op het Congres van Zorgvisie, afgelopen 13 juni.

Het integraal zorgakkoord loopt 4 jaar en heeft als doel een lange termijn transformatie (10-15 jaar) van de zorg te versnellen.

Wij zien zelf de volgende twee #uitdagingen in de zorg voor de lange termijn:

De zorgvraag neemt toe. Personeel en financiële middelen zijn nu al schaars. Kwaliteit kan op onderdelen beter.

De milieu-impact van de zorg (in Nederland en daarbuiten) moet omlaag. De zorg veroorzaakt ruim 7% van de CO2-uitstoot. Grondstoffengebruik is verre van circulair. Deze impact draagt nu nog bij aan het ziek maken van mensen.

Beide uitdagingen hebben impact op ? #zorgproces, #bedrijfsvoering, #opleidingen, #handelingsperspectieven en de #financiën van zorginstellingen. Alleen uitdaging 1 is tot nu toe in het Integraal Zorgakkoord beschreven.

Als we deze uitdagingen los van elkaar blijven zien en aanpakken, slaan we de plank mis. ? Laat het integraal zorgakkoord écht een integraal akkoord worden.

In het integraal zorgakkoord wordt afgesproken hoe sectoren elkaar kunnen helpen, hoe de kosten omlaag kunnen en wat er van iedere sector verwacht wordt. Wij vinden het erg zinvol om dan ook afspraken te maken voor de gebouwde omgeving, mobiliteit, voeding, medicijnen, grondstoffen e.d. in de zorg.

De #zorgverzekeraars gaven eerder dit jaar al het goede voorbeeld door CO2 reductie concreet in de inkoopvoorwaarden op te nemen. Perfect voorbeeld van integrale aanpak.

Er zijn nog maar 2 integrale zorgakkoorden tot #2030. Nog maar 2 beleidsmomenten waarop duurzaamheid direct verbonden kan worden met de zorgvraag.

De tijd voor vragen als ‘is dit nou wel de juiste plek voor duurzaamheid?’ is voorbij. Duurzame zorg moet in de volle breedte van het begrip in alle beleidsmomenten verankerd worden om het tij te keren. #planetaryhealth.

Minister Kuipers stak de Groene Zorg Alliantie daarom de hand toe mee te denken.

Dat doen we graag.

Lees ook deze artikelen

 • Rosanne

  Groene Planeet, Groene Zorg

  2 mei 2024

  GZA in de media
 • Marleen Jans

  Marleen Jans

  Knokken voor het klimaat

  1 mei 2024

  GZA in de media
 • Marleen Jans

  Marleen Jans

  Duurzaamheid is een plicht

  1 mei 2024

  GZA in de media
 • Rosanne

  Conference of the People

  4 maart 2024

  Evenementen