Missie en visie

Visie – Waar gaan we voor?

Wij streven naar planetaire gezondheid en een eerlijke verdeling van gezondheid en welzijn over de wereld, binnen en tussen generaties.

Missie – Waar staan we voor?

Om onze visie te bewerkstelligen ondersteunen wij de Nederlandse zorgsector in de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire en eco-positieve manier van werken. Bovendien vertegenwoordigen wij de idealistische stem van groene zorg in de maatschappij en in relevant debat.

Hoe doen we dat?

Jaarverslag

We vinden het belangrijk om transparant te zijn over wat we doen en hoe we dat financieren. In ons jaarverslag en de jaarrekening lees je welke activiteiten we hebben ondernomen om onze visie te verwezenlijken en welke middelen daarvoor ingezet zijn.

Beleidsplan

Leer alles over onze Groene Zorg doelen en activiteiten in het beleidsplan.

Deelnemers

De Groene Zorg Alliantie vertegenwoordigt een groot aantal partijen in de zorg. Deze partijen vertegenwoordigen allemaal (toekomstig) zorgprofessionals en hechten waarde aan vergroening van de zorg. Ze richten zich op 1) de invloed van klimaat, milieuvervuiling en veranderende ecosystemen op gezondheid en/of 2) het verduurzamen van de zorgsector. We zijn georganiseerd in commissies en Green Teams. Je herkent onze commissies en Green Teams op het Changemaker platform aan de button bij hun naam.

Commissies

Commissies zijn breder dan één instituut en richten zich op (1) de invloed van klimaat, milieuvervuiling en veranderende ecosystemen op gezondheid en/of (2) het verduurzamen van de zorgsector.

Green Teams

Green Teams en kernteams bevinden zich binnen één instituut en richten zich op 1) de invloed van klimaat, milieuvervuiling en veranderende ecosystemen op gezondheid en/of 2) het verduurzamen van de zorgsector.