Juliette Mattijsen, bestuurslid Politiek, was namens de Groene Zorg Alliantie aanwezig op de COP27 in november 2022. Van tevoren werden bij de aangesloten commissies en green teams belangrijke standpunten opgehaald die Juliette heeft meegenomen naar Egypte. Ze heeft zich daar binnen de gezondheidscoalitie van de Global Climate and Health Alliance hard gemaakt voor afbouw van fossiele brandstoffen, het bevorderen van mensenrechten en gezondheid in het akkoord en samenwerking met gezondheidswerkers uit het mondiale zuiden om gezondheidsschade in deze landen bij onderhandelaars onder de aandacht te brengen. Daarnaast sprak Juliette in een panel over Planetary health onderwijs. Door de inzet van de gezondheidscoalitie kreeg gezondheid een prominentere rol in het slotakkoord dan voorheen en wordt volgend jaar op de COP28 een dag speciaal ingericht rondom gezondheidsadaptatie.

Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to a clean, healthy and sustainable environment, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity.