In oktober 2022 organiseerden we in samenwerking met Gupta Strategists een ‘doorbraakberaad’ met verschillende prominenten uit de Nederlandse zorg – zowel zorgprofessionals als bestuurders van branche- of stelselpartijen. Aanwezigen waren uitgenodigd op persoonlijke titel om vanuit hun perspectief in gesprek te gaan over de verduurzaming van de zorgsector en de rol die verschillende partijen hierin zouden moeten vervullen. Uitkomsten werden vastgelegd in een schrijven en (informeel) aangeboden aan onder meer het ministerie van VWS wegens de op dat moment bestaande onzekerheid over de continuering van het programma duurzame zorg en onderhandelingen over de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.