In de zomer van 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) opgesteld en getekend. De Groene Zorg Alliantie heeft in de onderhandelingen gepleit om duurzaamheid op te nemen, onder andere door middel van een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een opinieartikel en een duurzaamheidscampagne. Als resultaat hiervan is duurzaamheid opgenomen als toetsingscriterium in het IZA en wordt in de tekst verwezen naar de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.