De Groene Zorg Alliantie is vanaf het begin betrokken bij het opstellen van de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (Green Deal 3.0) die in november 2022 van start is gegaan. Ook bij de uitvoering blijven we actief meedenken met alle partijen over de ambities om de zorg te vergroenen. Dat doen we specifiek voor pijler 2 Kennis & bewustwording.